120 uczniów gminy Baligród wzięło udział w II Przeglądzie Teatralnym, który odbył się 11 grudnia w Baligrodzie. Po raz drugi wydarzenie realizowane było w ramach projektu Teatru Wielu Pokoleń z funduszy Programu Działaj Lokalnie. W tym roku Przegląd odbywał się pod hasłem "Kto Ty jesteś, Polak mały..." Wszystkie inscenizacje dostarczyły wielu wrażeń i prezentowały bardzo wysoki poziom. Grand Prix zdobyli uczniowie NSP w Mchawie. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i pamiątkowy długopis, a uczestniczące szkoły nagrody - zestawy mikrofonów. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok.

 


Strona Stowarzyszenia Nasze Dzieci Nasza Gmina Baligród powstała i jest utrzymywana w ramach projektu "Aktywne NGO" realizowanego

przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Lesku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).