Nasze Stowarzyszenie miało okazję zaprezentować swoją działalność statutową. W przerwie konferencji na scenie wystąpił teatr Wielu Pokoleń ze spektaklem ”Jak Bies z Czadem wojowali, czyli krótka historia o powstaniu Bieszczadów”.

 


Strona Stowarzyszenia Nasze Dzieci Nasza Gmina Baligród powstała i jest utrzymywana w ramach projektu "Aktywne NGO" realizowanego

przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój w Lesku.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności w ramach krajowego Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).